Rädisor, morot och flaggor

Som en inledning till projektet var Anna och Maria som kommer att hålla i det pedagogiska programmet i Odling på Schemat ute och träffade de klasser som ska delta. Totalt kommer 6 grupper att vara med och odla. Varje klass ska delas i ca 6 smågrupper och varje grupp ska få sin egen odlingsyta på ca 6 kvm. Vi förbereder bäddarna på åkern som består av tung lera. Den har gödslats, harvats och frästs och därefter har vi mätt in bäddarna och krattat gångar.

Under klassrumsbesöken fick barnen så några fröer i krukor av tidningspapper och de passade på att prata lite om barnens erfarenheter av odling och förväntningar på projektet. Ärterna som såddes ska få finnas i klassrummet, så att barnen kan tänka på sina odlingar när de ser hur det växer i klassrummet.

Läs mer

Annonser

Projektet ”Odling på schemat” – ger barnen bättre hälsa

Vård & bildning

Idag måndag 3 maj går startskottet för projektet ”Odling på schemat” där 150 elever mellan 6-9 år från Sunnerstaskolan och skolorna Treklangen och Växthuset får följa naturens skiftningar på sina alldeles egna odlingslotter.

-Skolodlingen ökar barnens förståelse för kretslopp, natur, årstider och en hållbar utveckling, säger Emma Crawley, ansvarig för projektet som stöds av Naturskoleföreningen och företaget Bee Urban, som sprider kunskap om bin.

Läs mer